Ledning 2018-04-06T07:13:32+00:00

Ledning

FREDERIK VON STERNECK –  FRÅN 6 NOVEMBER 2017

VD och Koncernchef sedan november 2017. Född 1962.

Maskiningenjör från Stockholms Tekniska Institut, STI (1988).  Vlerick Leuven Gent Management School (2008). VD Aliaxis Utilities & Industry AB (SE) samt Aliaxis Utilities & Industry A/S (DK) år 2006 – 2017. Tidigare anställningar: VD APE Industri AB (Axel Johnson International) år 2002 – 2005. VD Cibes AB år 1993 – 1999.  Övriga uppdrag: Sales Director BU Security Systems Trading, OMX Technology AB  år 2000 – 2001. Regional Director Interbizz Scandinavia år 1999 – 2000.
Styrelseledamot Sporthuset AB, Vemdalen.

Aktier i Nordic Flanges Group: Inga aktier.

MARIANNE STEEN – FRÅN 21 NOVEMBER 2017

Koncern-CFO sedan november 2017. Född 1974.

BA i ekonomi och franska från Hamilton College, NY, USA (1997). Marianne har en stark bakgrund inom produktion, marknad och försäljning med 11 år som anställd inom Kraft Foods med senaste befattning som Plant Controller för en internationell produktionsenhet med en årsproduktion om 48 MT färdigvara. De senaste sju åren har Marianne varit managementkonsult med fokus på linjeroller på koncernnivå som hon innehaft parallellt där hon identifierat och drivit förbättringsprojekt för att effektivisera ekonomiavdelningar genom att öka systemnyttjande och på så vis både korta tid för leverans av finansiell data och höja kvaliteten på rapportering och analys.

Aktier i Nordic Flanges Group: Inga aktier

ARI AHLGREN –  FRÅN 1978

COO Finland sedan 2014. Född 1962.

Examen i företagsledning (JET-Pohto) 2007. Ari Ahlgren är fortsatt kvar i företaget efter övertagandet 2008. Ari startade som gjutare 1978, blev befordrad till förman 1984. Ari blev sedan VD 1988. Därefter blev Ari befordrad till Operations Manager för Finland 2014.

Aktier i Nordic Flanges Group: Inga aktier.

Ari

TIMO SUNI – FRÅN 1987

Plant Manager Kalajoki sedan 2017. Född 1966.

Ingenjör i produktionsekonomi Centria Yrkeshögskola (2008). Tekniker från Centria Yrkeshögskola 2000. Timo tog anställning som svarvare 1987 och blev först befordrad till arbetsledare 1999, sedan befordrades han till produktchef 2008 och till produktionschef 2014.

Plant Manager-positionen tillträdde Timo hösten 2017. Timo besitter bred kunskap inom kvalitetssystem, materialhantering och produktion.

Aktier i Nordic Flanges Group: Inga aktier.

ANNETTE HANSSON –  FRÅN 1 SEPTEMBER 2014

CFO Finland sedan december 2016. Född 1980.

Annette Hansson anställdes som Business Controller hösten 2014. Sedan december 2016 har hon ansvarat som CFO Finland. Annette Hansson är Ekonomie Magister från Handelshögskolan i Vasa. Efter avslutad utbildning började Annette arbeta på en redovisningsbyrå där kunderna var små och medelstora bolag. Annette var även ansvarig för att utveckla elektronisk hantering av fakturor och rapportering. Efter detta tog Annette anställning som revisorsassistent hos Ernst&Young med revisionsuppdrag för små och medelstora bolag.

Aktier i Nordic Flanges Group: Inga aktier

MARITA SJÖDINFRÅN 2017

Plant Manager Själevad sedan 2017.