Bolagsstämma 2017-06-20T10:32:41+00:00

Årsstämma

Extra bolagsstämma 26 januari 2017

Protokoll extra bolagstämma 26 januari 2017
Kallelse till extra bolagsstämma 26 januari 2017
Styrelsens förslag teckningsoptioner till VD
Revisors redogörelse
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse
Pressrelease extra bolagsstämma
kompletterande pressrelease extra bolagsstämma
Styrelsens redogörelse med pressreleaser efter årsstämma

Bolagsstämma 2016

2016-06-30 – Protokoll årsstämma 2016
2016-05-30 – Rättelse av beslutsförslag i kallelse till Årsstämma 2016 Nordic Flanges Group
2016-05-27 – Rättelse av datum i kallelse till Årsstämma 2016 Nordic Flanges Group
2016-05-17 – Fullmaktsformulär
2016-05-17 – Kallelse till Årsstämma 2016 Nordic Flanges Group

Bolagsstämma 2015

2015-04-01 – Årsstämma
2015-03-10 – Föreslagen bolagsordning
2015-03-02 – Fullmaktsformulär
2015-03-02 – Kallelse till Årsstämma i Vinovo AB
2015-02-19 – Nya styrelsemedlemmar nominerade till Vinovo AB

Bolagsstämma 2014

2014-12-16 – Kommuniké från Extra Bolagsstämma
2014-12-02 – Värderingsutlåtande fastigheten
2014-12-02 – Styrelsens redogörelse för överlåtelse av fastigheten Knorthem 15
2014-12-02 – Fullmaktsformulär
2014-12-02 – Kallelse till Extra Bolagsstämma
2014-05-05 – Kommuniké från årsstämma 2014
2014-04-24 – Huvudägares förslag inför årsstämma
2014-04-02 – Kallelse årsstämma 2014
2014-04-02 – Fullmaktsformulär årsstämma 2014