Finansiell kalender 2018-04-20T07:14:22+00:00

Finansiell kalender

Datum för finansiell rapportering

Kvartalsinformation Q1 2018 27 april 2018
Årsstämma 4 maj 2018
Delårsrapport Q2 2018
17 juli 2018
Kvartalsinformation Q3 2018
19 oktober 2018