Finansiell kalender 2017-12-21T17:35:45+00:00

Finansiell kalender

Datum för finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2017
15 mars 2018
Årsredovisning 2017 29 mars 2018
Delårsrapport Q1 2018 27 april 2018
Bolagsstämman 4 maj 2018
Delårsrapport Q2 2018
17 juli 2018
Kvartalsinformation Q3 2018
19 oktober 2018