Finansiell kalender 2017-10-11T08:11:09+00:00

Finansiell kalender

Datum för finansiell rapportering

Kvartalsinformation Q3 2017
19 oktober 2017
Bokslutskommuniké 2017
27 februari 2018
Årsredovisning 2017 15 mars 2018
Kvartalsinformation Q1 2018 26 april 2018
Årsstämma 2018 26 april 2018
Delårsrapport Q2 2018
17 juli 2018