Finansiell kalender

Datum för finansiell rapportering

Kvartalsinformation Q3 2018
19 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018
15 mars 2019
Årsredovisning 2018
29 mars 2019
Kvartalsinformation Q1 2019
26 april 2019
Bolagsstämma 2019
6 maj 2019