Finansiella rapporter 2018-03-15T08:08:53+00:00

Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2017 15 mars 2018
Kvartalsinformation Q3 2017 19 juli 2017
Delårsrapport Q2 2017 17 juli 2017
Kvartalsinformation Q1 2017 27 april 2017
Årsredovisning 2016 27 mars 2017
Bokslutskommuniké 2016 28 februari 2017
Kvartalsinformation Q3 2016 21 oktober 2016
Delårsrapport Q2 2016 30 augusti 2016
Kvartalsinformation Q1 2016 27 april 2016
Årsredovisning 2015 30 mars 2016
Bokslutskommuniké 2015 26 februari 2016
Kvartalsinformation Q3 2015 21 oktober 2015
Delårsrapport Q2 2015 25 augusti 2015
Kvartalsinformation Q1 2015 29 april 2015
Årsredovisning 2014 10 mars 2015
Bokslutskommuniké 2014 19 februari 2015
Kvartalsinformation Q3 2014 28 oktober 2014
Delårsrapport Q2 2014 18 juli 2014
Kvartalsinformation Q1 2014 5 maj 2014
Årsredovisning 2013 9 mars 2014
Bokslutskommuniké 2013 20 februari 2014
Kvartalsinformation Q3 2013 22 oktober 2013
Delårsrapport Q2 2013 18 juli 2013
Kvartalsinformation Q1 2013 29 april 2013
Årsredovisning 2012 22 mars 2013
Bokslutskommuniké 2012 19 februari 2013
Kvartalsinformation Q3 2012 23 oktober 2012
Delårsrapport Q2 2012 19 juli 2012
Kvartalsinformation Q1 2012 24 april 2012
Årsredovisning 2011 30 mars 2012
Bokslutskommuniké 2011 28 februari 2012
Delårsrapport Q3 2011 7 november 2011
Delårsrapport Q2 2011 8 augusti 2011
Delårsrapport Q1 2011 9 maj 2011
Bokslutskommuniké 2010 8 mars 2011
Delårsrapport Q3 2010 1 november 2010
Delårsrapport Q2 2010 2 augusti 2010
Delårsrapport Q1 2010 1 juni 2010
Bokslutskommuniké 2009 8 mars 2010
Delårsrapport Q3 2009 3 november 2009
Delårsrapport Q2 2009 4 augusti 2009
Delårsrapport Q1 2009 7 maj 2009
Bokslutskommuniké 2008 5 mars 2009
Delårsrapport Q1 2008-2009 4 november 2008
Bokslutskommuniké 2007-2008 29 augusti 2008
Delårsrapport Q3 2007-2008 28 april 2008