Finansiella rapporter 2017-07-17T06:32:58+00:00

Finansiella rapporter

Delårsrapport Q2 2017 17 juli 2017
 Årsredovisning 2016 27 mars 2017
 Bokslutskommuniké 2016 28 februari 2017
 Kvartalsinformation Q3 2016 21 oktober 2016
 Delårsrapport Q2 2016 30 augusti 2016
 Kvartalsinformation Q1 2016 27 april 2016
 Årsredovisning 2015 30 mars 2016
 Bokslutskommuniké 2015 26 februari 2016
 Kvartalsinformation Q3 2015  21 oktober 2015
 Delårsrapport Q2 2015  25 augusti 2015
 Kvartalsinformation Q1 2015  29 april 2015
 Årsredovisning 2014  10 mars 2015
 Bokslutskommuniké 2014  19 februari 2015
 Kvartalsinformation Q3 2014  28 oktober 2014