Insiderlista

Aktieinnehav per 2017-12-29

Namn Titel Antal aktier
Styrelse
Bengt Engström Styrelseordförande  –
Catharina Sidenvall Styrelseledamot  –
Tomas Althén Styrelseledamot 12 415 758
Christian Pérez Styrelseledamot 15 609 915
     
Ledning och övriga
Frederik von Sterneck CEO 371 912
Mats Johansson CFO koncern
Annette Hansson CFO Finland
Ari Ahlgren COO Finland
Timo Suni Plant Manager Kalajoki
Marita Sjödin Plant Manager Själevad  
Johan Isaksson Sales Director  
     
Revisor    
Thomas Näsfeldt Revisor