Insiderlista2018-11-30T08:03:56+00:00

Insiderlista

Aktieinnehav per 2017-12-29

Namn Titel Antal aktier
Styrelse
Bengt Engström Styrelseordförande  –
Catharina Sidenvall Styrelseledamot  –
Tomas Althén Styrelseledamot 12 415 758
Christian Pérez Styrelseledamot 15 609 915
Ledning och övriga
Frederik von Sterneck CEO
Annette Hansson CFO Finland & tillförordnad CFO koncern
Ari Ahlgren COO Finland
Timo Suni Plant Manager Kalajoki
Marita Sjödin Plant Manager Själevad
Revisor
Thomas Näsfeldt Revisor