Om företaget 2018-01-15T13:34:18+00:00

Om företaget

Nordic Flanges är sedan 40 år tillverkare av flänsar och idag en ledande leverantör på den nordiska marknaden. Företaget tillverkar och lagerhåller flänsar, kragar, svetsringar, lösfläns, specialflänsar och kundspecifika produkter i rostfritt stål, kolstål, aluminium, titan och speciallegeringar. Nordic Flanges vision är att vara det naturliga valet vid krav på snabba leveranser, både på våra hemmamarknader och vid export i och utanför Norden och kvalitetsmålet är leveranssäkerhet.

Nordic Flanges AB, som ingår i Nordic Flanges Group AB (publ.), är beläget i Själevad, Örnsköldsvik. Dessutom har koncernen produktionsanläggningar och försäljningskontor i Kronoby (Nordic Flanges Oy) och Kalajoki (Ferral Components Oy), i Finland.

Nordic Flanges Group AB har ca 110 anställda och årsomsättningen uppgår till drygt 220 miljoner SEK. Nordic Flanges Group AB är registrerat på First North och huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Tillverkning av flänsar

Nordic Flanges är en nordisk tillverkare av flänsar. Vi har en hög produktionskapacitet tack vare en modern verkstad och kan därmed möta de flesta kundkraven.

Godkännanden

Vi är certifierade av TÜV, Bureau Veritas, Germanischer Lloyds, Lloyds Register, NORSOK M650, TR-GOST, Inspecta och DNV.

Lagerhållning

Vi erbjuder ett komplett sortiment av flänsar, kragar, svetsringar och lösfläns, både standard och specialprodukter.

Rostfritt stål

Rostfritt stål

Vi tillverkar och lagerhåller svetsflänsar och svetsringar i rostfria stål. Vi marknadsför och distribuerar flänsar, kragar, svetsringar och lösfläns i rostfritt stål.

Klicka här för att läsa mer.

Kolstål

Kolstål

Vi tillverkar plana flänsar i kolstål. Vi lagerlägger ett flertal typer av flänsar i kolstål.

Klicka här för att läsa mer.

Aluminium

Aluminium

Egen tillverkning av siluminflänsar enligt DIN 2642, DIN 2527 blindfläns och DIN 2673 flänsar för plaströr. Specialflänsar offereras på begäran. Legotillverkning och kundanpassade specialprodukter offereras på förfrågan.

Klicka här för att läsa mer.

Laboratorium

Laboratorium

Våra laboratorium finns även tillgängliga som tjänst för våra kunder.

Material

Material

Rostfritt stål, syrafast stål, duplex, super duplex, superaustenitiska stål, titan, aluminium, kolstål, tryckkärlsstål

Legeringstillägg