Finansiell kalender 2020

Datum för finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2019 Tisdag 17 mars kl. 09.00
Offentliggörande av årsredovisning 2019 Måndag 30 mars kl. 09.00
Kvartalsinformation Q1, 2020 Torsdag 23 april kl. 09.00
Bolagsstämma 2020 Torsdag den 7 maj kl. 09.00
Delårsrapport Q2, 2020 Torsdag 27 augusti kl. 09.00
Kvartalsinformation Q3, 2020 Fredag 23 oktober kl. 09.00