Finansiell kalender

Datum för finansiell rapportering

Årsredovisning 2018
29 mars 2019
Kvartalsinformation Q1 2019
26 april 2019
Bolagsstämma 2019
6 maj 2019
Delårsrapport Q2 2019 21 augusti 2019
Kvartalsinformation Q3 2019 24 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2019 17 mars 2020
Årsredovisning 2019 30 mars 2020