Nyheter

Här kan du läsa om de senaste nyheterna som rör eller har anknytning till Nordic Flanges AB

Nordic Flanges Group Newsletter 5

Dear customers and suppliers, 2020 is shortly coming to its end and what an unusual year it has been.The COVID- 19 pandemic has challenged the business for all companies. We abruptly were forced to adapt [...]

Nordic Flanges OY investerar i en ny robotcell

Robotcellen kommer att modernisera fabriken och automatisera efterbehandlingen av gjutna aluminiumprodukter. Robotcellen bidrar även till en betydligt säkrare arbetsmiljö. Investeringen utökar vår kapacitet i fabriken och eliminerar nuvarande flaskhalsar i produktionen. Investeringen innehåller 3 robotar, [...]

  • OKUMA

Nordic Flanges AB investerar i två nya OKUMA maskiner

Okuma Multus U3000 2SW 1500 är en flerfunktionssvarv. Denna maskin gör att vi kan producera flänsar och smidda ämnen med betydligt högre toleranskrav där både svarv- och fräsoperationer ingår. Fördelarna är en betydligt kortare genomloppstid [...]