Aktien

Nordic Flanges Group aktie (NFGAB) är noterad på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Advisor.
Kursinformation går att erhålla på nyhetssajter som exempelvis Dagens Industri och Affärsvärlden samt hos fondkommissionärer och banker.

Ticker: NFGAB
ISIN: SE0001994658
Currency: SEK
Trading unit: 1

Vinovo Prospekt