Regulatoriska meddelanden 2018-03-15T08:35:51+00:00

Regulatoriska meddelanden

Komplettering av pressmeddelande publicerat den 15 mars 15 mars 2018
Bokslutskommuniké januari – december 2017 15 mars 2018
Beslut om nedskrivningar och realisering av återköpsavtal 23 februari 2018
Ändrade datum i den Finansiella kalendern – Nordic Flanges Group AB 15 december 2017
Ny CFO i Nordic Flanges Group AB (publ) 21 november 2017
Nordic Flanges kvartalsinformation Q3 19 oktober 2017
Ny VD för Nordic Flanges Group 17 oktober 2017
Tillägg till tidigare två pressmeddelanden 17 juli 2017 17 juli 2017
Komplettering halvårsrapport 2017 med Q2 kvartalsinformation 2017 17 juli 2017
NORDIC FLANGES Finland har uppnått stabil lönsamhet 17 juli 2017
Nordic Flanges ökar sin marknadsbearbetning 7 juni 2017
NORDIC FLANGES åtgärdsplan för uthållig lönsamhet 19 maj 2017
Komplettering Pressrelease Q1 information i enlighet utskickad PDF 27 april 2017
Nordic Flanges Q1 resultat 27 april 2017
UPPDATERAD FINANSKALENDER 20 april 2017
Kallelse till Årsstämma i Nordic Flanges Group AB 16 mars 2017
Nordic Flages Group gör vinst för helåret 2016, och styrelsen föreslår utdelning. 28 februari 2017
Information om emissionserbjudande taget vid extra bolagsstämma 26 januari 2017 27 februari 2017
Komplettering pressmeddelande extra bolagsstämma 20 december 2016
Nordic Flanges Group styrelse föreslår optioner till VD 20 december 2016
Åtgärdsprogram följer plan 24 oktober 2016
Komplettering delårsredogörelse 21 oktober 2016
Nordic Flanges Group kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2016 21 oktober 2016
Nordic Flanges Group delårsrapport 1 april – 30 juni 2016 30 augusti 2016
Ny ordförande i Nordic Flanges Group AB. 22 juni 2016
Nordic Flanges Group gjorde ett positivt resultat för maj. 15 juni 2016
Nordic Flanges Group AB – Kvartalsrapport 1 Januari – 31 Mars 2016 29 april 2016
Nordic Flanges Group AB – Årsredovisning 2015 30 mars 2016
Nordic Flanges Group AB Bokslutsutskommuniké 1 januari – 31 december 2015 26 februari 2016
Ändrat datum för Bokslutskommuniké 17 februari 2016
Ny Styrelseordförande för Nordic Flanges Group AB 14 januari 2016
Ny VD för Nordic Flanges Group AB 13 januari 2016
Nordic Flanges Group delårsredogörelse 1 juli – 30 september 2015 21 oktober 2015
Ändrat datum för delårsrapport 18 maj 2015
Vinovo AB (publ) byter namn 7 maj 2015
Vinovo Delårsredogörelse 1 Januari – 31 mars 2015 29 april 2015
Årsstämma i Vinovo AB (publ) 1 april 2015
Årsredovisning 2014 10 mars 2015
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VINOVO AB 2 mars 2015
Nya styrelsemedlemmar nominerade till Vinovo AB. 19 februari 2015
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 Januari – 31 December 2014 19 februari 2015
FÖRENKLAD KVARTALSRAPPORTERING 9 januari 2015
Försäljning av Örnalp Unozon AB slutförd 8 januari 2015
Ändrad rapporteringsdag 18 december 2014
Extra bolagsstämma i Vinovo 16 december 2014
Renodlingen slutförd – försäljning av Örnalp Unozon AB 28 november 2014
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VINOVO AB 28 november 2014
Ny VD i Vinovo 13 november 2014
Vinovo delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 28 oktober 2014
Ändrad rapporteringsdag 20 oktober 2014
Fortsatt renodling – försäljning av RAMAB 5 september 2014
Vinovo delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014
 18 juli 2014
Vinovo byter VD  18 juni 2014
Återvunnen fordran om 6,1 miljoner kronor  30 maj 2014
Årsstämma i Vinovo AB (publ)  5 maj 2014
Vinovo delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014  5 maj 2014
Vinovo publicerar årsredovisning för 2013  4 april 2014
Kallelse till årsstämma i Vinovo AB  2 april 2014
Vinovo bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013  20 februari 2014
Organisationsförändring Vinovo  7 januari 2014
Vinovo delårsrapport 1 januari – 30 september 2013  22 oktober 2013
Vinovo säljer fastighet i Örnsköldsvik  11 oktober 2013
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013  18 juli 2013
Årsstämma i Vinovo AB (publ)  29 april 2013
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013  29 april 2013
Vinovo publicerar årsredovisning för 2012  22 mars 2013
Kallelse till årsstämma i Vinovo AB (publ)  21 mars 2013
Fortsatt renodling inom Vinovo  26 februari 2013
Vinovo Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012  19 februari 2013
Vinovos nyemission fulltecknad  23 november 2012
Vinovo genomför fullt garanterad nyemission  23 oktober 2012
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2012  23 oktober 2012