Årsstämma 2018-04-11T12:55:57+00:00

Årsstämma

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Protokoll årsstämma 2017
Kallelse till årsstämma 2017
Pressrelease årsstämma 2017

Extra årsstämma 26 januari 2017

Protokoll extra årsstämma 26 januari 2017
Kallelse till extra årsstämma 26 januari 2017
Styrelsens förslag teckningsoptioner till VD
Revisors redogörelse
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse
Pressrelease extra årsstämma
Kompletterande pressrelease extra årsstämma
Styrelsens redogörelse med pressreleaser efter årsstämma

Årsstämma 2016

2016-06-30 – Protokoll årsstämma 2016
2016-05-30 – Rättelse av beslutsförslag i kallelse till Årsstämma 2016 Nordic Flanges Group
2016-05-27 – Rättelse av datum i kallelse till Årsstämma 2016 Nordic Flanges Group
2016-05-17 – Fullmaktsformulär
2016-05-17 – Kallelse till Årsstämma 2016 Nordic Flanges Group

Årsstämma 2015

2015-04-01 – Pressrelease från årsstämma
2015-03-10 – Föreslagen bolagsordning
2015-03-02 – Fullmaktsformulär
2015-03-02 – Kallelse till Årsstämma i Vinovo AB
2015-02-19 – Nya styrelsemedlemmar nominerade till Vinovo AB

Extra årsstämma 2014

2014-12-16 – Kommuniké från extra årsstämma
2014-12-02 – Värderingsutlåtande fastigheten
2014-12-02 – Styrelsens redogörelse för överlåtelse av fastigheten Knorthem 15
2014-12-02 – Fullmaktsformulär
2014-12-02 – Kallelse till extra årsstämma

Årsstämma 2014

2014-05-05 – Kommuniké från årsstämma 2014
2014-04-24 – Huvudägares förslag inför årsstämma
2014-04-02 – Kallelse årsstämma 2014
2014-04-02 – Fullmaktsformulär årsstämma 2014

Årsstämma 2013

2013-04-29 – Kommuniké från årsstämma 2013
2013-04-29 – Protokoll årsstämma 2013
2013-03-21 – Kallelse till årsstämma 2013
2013-03-19 – Revisorsyttrande över fusionsplan